ABAKA KINI - June 29, 2021 – DYDC 104.7 FM
Events

ABAKA KINI – June 29, 2021

Unsa ang mga epekto sa ugpong sa mga mag-uuma sa abaka ug sa ilang mga panimalay? Listen to Ms. Jedess Salomon, Program Leader of the Integrated Abaca Extension Program, as she discusses her case study on the social impacts of the bunchy top disease on abaca farm households.