Feature

DYDC Special Talk: Unsa’y maayong makuha gikan sa lagutmon?

Ang humay o bugas ang usa sa kanunay nga gi-konsumo natong mga Pilipino. Gani sa Pilipinas, giisip kini natong staple food nga maoy maghatag kanato sa atong kinahanglanong calories sa matag adlaw. Apan, aduna usa’y laing alternatibo sa humay o bugas nga maghatag nato sa atong mga panginahanglan sa panglawas. Kini mao ang mga lagutmon.

Sa lain pa natong episode sa DYDC Special Talk on COVID Pandemic niadtong Mayo 26, 2020, atong nakauban si Dr. Erlinda Vasquez, Director sa Philippine Root Crop Research and Training Center – Visayas State University.

Kini aron hisgutan kung unsa ang maayo natong makuha gikan sa pagkaon og mga lagutmon sama sa balanghoy, gabi ug kamote.

Watch it here: https://www.facebook.com/watch/live/?v=926587291142300&ref=watch_permalink